Bảo tàng – Thư viện tỉnh Quảng Ninh

Location
Quảng Ninh, Việt Nam

Task
Hệ thống chiếu sáng mĩ thuật nội thất

Client
Sở văn hóa thể thao tỉnh Quảng Ninh

Share

    

 

KENDO COMPANY LIMITED