• Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng Trường Ba Đình

  TP Hà Nội, Việt Nam

 • Tòa nhà khách sạn 45 tầng thuộc dự án Vinhomes Imperia

  Hải Phòng, Việt Nam

 • Bảo tàng – Thư viện tỉnh Quảng Ninh

  Quảng Ninh, Việt Nam

 • Tháp Chuông Ngã Ba Đồng Lộc

  Hà Tĩnh, Việt Nam

 • Tượng Đài Cố Chủ Tịch Kaysone Phomvihane

  Vientiane, Lào

LOAD MORE

KENDO COMPANY LIMITED