Tháp Chuông Ngã Ba Đồng Lộc

Location
Hà Tĩnh, Việt Nam

Task
Chiếu sáng mỹ thuật ngoại thất

Client
Ban quản lý khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Share

    

 

KENDO COMPANY LIMITED