Tổ hợp nhà máy Vinfast tại Hải Phòng

Location
Hải Phòng, Việt Nam

Task
Chiếu sáng nhà xưởng

Client
Vingroup

Share

    

 

KENDO COMPANY LIMITED