Tượng Đài Cố Chủ Tịch Kaysone Phomvihane

Location
Vientiane, Lào

Task
Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật ngoại thất

Client
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh

Share

    

 

KENDO COMPANY LIMITED