Vinpearl Hotel Thanh Hóa

Location
Thanh Hóa, Việt Nam

Task
Thiết kế, lắp đặt, và chuyển giao hệ thống chiếu sáng mặt dựng

Client
Vingroup

Share

    

 

KENDO COMPANY LIMITED